Maria Dolk     -      Landskapsarkitekt med 20 års erfarenhet
 

Maria Dolk utför allt från idéskisser och gestaltningsprogram i ett tidigt skede till detaljerad markprojektering.  Projekten inbegriper både nyproduktion och ombyggnad med anpassning till platsens befintliga förhållanden.

Kunder är huvudsakligen  fastighetsföretag, entreprenörer, kommuner, landsting samt Trafikverket.

Telefon:
070-292 09 77

E-post:
maria@dolklandskap.se

Adress:
Maria Dolk
Dolk Landskap AB
Torsta Gård 133
692 91 Kumla