Om Dolk Landskap


Dolk Landskap är ett företag som erbjuder tjänster inom landskapsarkitektur och trädgårdsdesign. Verksamheten är främst inriktat på gestaltning av utemiljö och markprojektering.

Maria Dolk startade Dolk Landskap i februari 2015. Verksamhet är belägen i Kumla men åtar sig med uppdrag i hela landet. Från norr till söder. Kunder är i huvudsakligen fastighetsföretag, entreprenörer och företag, kommuner och landsting samt Trafikverket. Även privatpersoner är företagets beställare.

Maria Dolk är utbildad landskapsarkitekt vid SLU Alnarp och arbetar med gestaltning av offentliga rum i vitt skilda projekt. Hon har 20 års erfarenhet av konsultverksamhet och har tidigare arbetat på stora företag.

Målsättningen är att förena stort kunnande med funktionalitet, hållbarhet och estetik samt att vara lyhördhet för kundens önskemål. Landskapsarkitekten arbetar med utgångspunkt i platsens förutsättningar och skapa miljöer med höga krav på funktion och tillgänglighet, estetisk, ekonomi och hållbarhet. Dolk Landskap strävar efter att skapa en enkel och tydlig gestaltning med omsorgsfullt genomarbetade detaljer. Det är extra viktigt att skapa stimulerande miljöer för barn och äldre samt personer med funktionsnedsättningar, där den gröna miljön kan ge förutsättningar för rehabilitering och kan stimulera lärande och lek.

Uppdrag ska genomföras så att de motsvarar kundens behov, förväntningar och ekonomiska ramar samt med ett tydligt hänsynstagande till miljö och hållbarhet. Dolk Landskap ska aktivt, genom uppdragen, verka för ett hållbart samhälle.